Category

Pörssitiedotteet 2012

Vaahto Group Plc Oyj:n 73 892 uuden osakkeen rekisteröinti

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.12.2012 klo 10.00 VAAHTO GROUP PLC OYJ:N 73 892 UUDEN OSAKKEEN REKISTERÖINTI Vaahto Group Plc Oyj (“Yhtiö”) ilmoittaa arvopaperimarkkinalain (495/1989, muutoksineen) 2 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisesti, että Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakkeiden määrä on 18.12.2012...
Read More →

Vaahto Group Plc Oyj:n suunnattu osakeanti

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.12.2012 klo 8.45 VAAHTO GROUP PLC OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI Vaahto Group Plc Oyj:n (“Yhtiö”) hallitus on 2.12.2012 päättänyt antaa Mikko Laakkoselle suunnatulla maksullisella osakeannilla 73.892 uutta osaketta, jotka Mikko Laakkonen on erillisellä sopimuksella sitoutunut merkitsemään...
Read More →

Vaahto Group -konsernin rahoitusneuvottelut saatu päätökseen

VAAHTO GROUP PLC OYJ                  PÖRSSITIEDOTE             28.11.2012   klo 12.00 VAAHTO GROUP –KONSERNIN RAHOITUSNEUVOTTELUT SAATU PÄÄTÖKSEEN Vaahto Group –konsernin rahalaitoslainoihin liittyvät konsernin omavaraisuusasteeseen sidotut takaisinmaksukovenanttiehdot olivat välitilinpäätöksessä 31.8.2012 rikkoutuneet ja tämän vuoksi kyseiset pitkäaikaiset lainat oli konsernitaseessa esitetty lyhytaikaisessa vieraassa pääomassa....
Read More →

Vaahto Group -konsernin osavuosikatsaus ajalta 1-9-2011-31.8.2012

VAAHTO GROUP PLC OYJ  OSAVUOSIKATSAUS                  10.10.2012     klo 11.00 VAAHTO GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.9.2011 – 31.8.2012 Vaahto Group -konsernin liikevaihto ajalta 1.9.2011 – 31.8.2012 oli 48,3 milj. euroa (edellisen tilikauden vastaavalla jaksolla 55,3 milj. euroa) ja liiketappio oli 4,8 milj. euroa...
Read More →

Vaahto Group -konserniin kuuluva Japrotek Oy Ab toimittaa säiliörakenteita Etelä-Afrikkaan

VAAHTO GROUP PLC OYJ                  PÖRSSITIEDOTE             28.8.2012     klo 10.30 VAAHTO GROUP –KONSERNIIN KUULUVA JAPROTEK OY AB TOIMITTAA SÄILIÖRAKENTEITA ETELÄ-AFRIKKAAN  Vaahto Group –konserniin kuuluva Japrotek Oy Ab on saanut merkittävän tilauksen etelä-afrikkalaiselta Sasol Technology (Pty) Limited’ltä kahdeksan suuren säiliörakenteen suunnittelusta, valmistuksesta...
Read More →

Peter Hutton nimitetty Vaahto Group -konserniin Service-liiketoimintajohtajaksi

VAAHTO GROUP PLC OYJ                  PÖRSSITIEDOTE             6.8.2012       klo 15.00 PETER HUTTON NIMITETTY VAAHTO GROUP –KONSERNIIN SERVICE-LIIKETOIMINTAJOHTAJAKSI Vaahto Group- konserniin kuuluvan Vaahto Paper Technology Oy:n Service-yksikön liiketoimintajohtajaksi on 6.8.2012 alkaen nimitetty diplomiekonomi Peter Hutton, 57. Hänen sijaintipaikkanaan on Tampere. Lahdessa 6.8.2012...
Read More →