Category

Pörssitiedotteet 2016

Uutechnic Group täydentää tänään julkaisemaansa tiedotetta

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N PÖRSSITIED OTE 29.12.2016 klo 12:30 UUTECHNIC GROUP TÄYDENTÄÄ TÄNÄÄN JULKAISEMAANSA TIEDOTETTA Plc Uutechnic Group Oyj täydentää tänään julkaisemaansa tiedotetta kertomalla tarkemmin tilauksen vaikutuksista liiketoimintaan. Täydennetty tiedote julkaistaan ohessa kokonaisuudessaan. UUTECHNIC GROUPILLE KOKONAISTOIMITUS NIKKELIN JALOSTUKSEEN Uutechnic Group...
Read More →

Uutechnic Groupille kokonaistoimitus nikkelin jalostukseen

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 29.12.2016 klo 9:00 UUTECHNIC GROUPILLE KOKONAISTOIMITUS NIKKELIN JALOSTUKSEEN Uutechnic Group -konserniin kuuluvat Japrotek Oy Ab ja Uutechnic Oy ovat saaneet merkittävän kokonaistoimituksen Norilsk Nickel Harjavalta Oy:ltä. Japrotek toimittaa liuotusautoklaavin ja Uutechnic Oy autoklaavisekoittimet Harjavallan tehtaalle....
Read More →

Uutechnic Group tarkentaa vuoden 2016 liikevoittoennustettan

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.12.2016 klo 17:00 UUTECHNIC GROUP TARKENTAA VUODEN 2016 LIIKEVOITTOENNUSTETTAAN Uutechnic Group tarkentaa liikevoittoennustettaan 23.11.2016 antamastaan tiedotteesta poiketen. 23.11.2016 julkaistussa tiedotteessa mainittu AP-Tela Oy:n merkittävä uuden tuotteen projekti on valmistunut ja luovutettu asiakkaalle sovitun mukaisesti. Asiakkaan...
Read More →

Uutechnic Groupiin kuuluva AP-Tela Oy käynnistää yt-neuvottelut

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.12.2016 klo 16:30 UUTECHNIC GROUPIIN KUULUVA AP-TELA OY KÄYNNISTÄÄ YT-NEUVOTTELUT Uutechnic Groupiin kuuluva AP-Tela Oy käynnistää YT-lain mukaiset neuvottelut. Neuvottelujen perusteena ovat toiminnan uudelleenjärjestelyt sekä taloudelliset ja tuotannolliset syyt. Neuvottelut koskevat yhtiön koko henkilöstöä. Mahdolliset...
Read More →

Uutechnic Groupin taloudellisten katsausten julkaisupäivät 2017

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.12.2016 klo 10:00 UUTECHNIC GROUPIN TALOUDELLISTEN KATSAUSTEN JULKAISUPÄIVÄT 2017 Plc Uutechnic Group Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 maanantaina 27.2.2017. Vuoden 2017 puolivuosikatsaus sekä osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti: Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017 perjantaina 28.4.2017 Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017 perjantaina 28.7.2017 Osavuosikatsaus...
Read More →

Uutechnic Group alentaa vuoden 2016 liikevoittoennustettaan

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2016 klo 15:15 Uutechnic Group alentaa vuoden 2016 liikevoittoennustettaan Uutechnic Group arvioi vuoden 2016 liikevoiton jäävän aiempaa ennustetta matalammaksi johtuen AP-Tela Oy:n merkittävän projektin ennakoitua heikommaksi jäävästä tuloksesta sekä kyseisen projektin vaikutuksista muuhun valmistukseen. Uuden...
Read More →

Plc Uutechnic Group Oyj:n uudet osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.8.2016 klo 9:00 PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N UUDET OSAKKEET REKISTERÖITY KAUPPAREKISTERIIN Plc Uutechnic Group Oyj:n hallituksen 6.6.2016 päättämässä osakeannissa merkityt 542 000 uutta osaketta on rekisteröity kaupparekisteriin 29.8.2016. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivämäärästä lukien....
Read More →

Plc Uutechnic Group Oyj:n osakeannissa merkittiin 542 000 osaketta

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.8.2016 klo 14:00 PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N OSAKEANNISSA MERKITTIIN 542 000 OSAKETTA Plc Uutechnic Group Oyj:n hallitus päätti 6.6.2016 sille varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2016 annetun osakeantivaltuutuksen nojalla järjestää suunnatun osakeannin, jossa yhtiön konsernin henkilökunnalle ja hallitukselle...
Read More →

Finanssivalvonta on päättänyt arvopaperimarkkinalain 11 luvun 26§:n mukaisesta poikkeusluvasta tarjousvelvollisuudesta Plc Uutechnic Group Oyj:n osalta

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.8.2016 klo 14:00   FINANSSIVALVONTA ON PÄÄTTÄNYT ARVOPAPERIMARKKINALAIN 11 LUVUN 26 §:N MUKAISESTA POIKKEUSLUVASTA TARJOUSVELVOLLISUUDESTA PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N OSALTA Plc Uutechnic Group Oyj:n hallitus päätti 6.6.2016 sille varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2016 annetun osakeantivaltuutuksen nojalla järjestää...
Read More →