Osakkeet

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakkeet ja osakepääoma

Plc Uutechnic Group Oyj:n kaupparekisteriin merkitty ja täysin maksettu osakepääoma 31.12.2017 oli 2 872 302 euroa ja osakemäärä on 56 501 730 kappaletta.

Osakkeiden noteeraus

Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeet, yhteensä 56 501 730 kappaletta noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella UUTEC. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI0009900708.

Osakkeen kurssikehitys ja vaihto

Yhtiön osakkeita vaihdettiin tilikauden 2017 aikana 7 209 125 kappaletta (12,76 %). Osakkeen alin kurssi oli 0,35 euroa, ylin 0,53 euroa, keskikurssi 0,45 euroa ja tilikauden viimeinen kaupantekokurssi 0,35 euroa. Koko osakekannan markkina-arvo 31.12.2017 oli 19,9 milj. euroa. Yhtiöllä on Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa LP-markkinatakaussopimus.

Osingonjako

Yhtökokous 12.4.2018 päätti, että osinkoa jaeta ja voittovarat jätetään voittovarojen tilille.

Osakkeenomistajat ja johdon omistus

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisesti Plc Uutechnic Group Oyj julkaisee yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimet pörssitiedotteilla 3.7.2016 alkaen. Kaikki johtohenkilöiden kaupat ovat luettavissa erillisinä pörssitiedotteina.

 

Plc Uutechnic Group Oyj:n suurimmat osakkeenomistajat

Arvo-osuusrekisterin mukaan 31.12.2018

Nimi Määrä Määrä% Äänet Äänet%
LINDSTRÖM TIMO  8 790 000 15,56  8 790 000 15,56
PERÄAHO JOUKO  8 690 000 15,38  8 690 000 15,38
LAAKKONEN MIKKO KALERVO  8 147 255 14,42  8 147 255 14,42
HML FINANCE OY  6 654 375 11,78  6 654 375 11,78
UUCAP OY  4 805 000   8,50  4 805 000   8,50
CLEARSTREAM BANKING S.A., hallintarekisteröity  3 898 566   6,90  3 898 566   6,90
PERÄAHO JONNI  3 080 000   5,45  3 080 000   5,45
LINDSTRÖM ILONA IIRIS 1 680 000   2,97  1 680 000   2,97
LINDSTRÖM RISTO HERMAN 1 680 000   2,97  1 680 000   2,97
BARK ROAD INVEST OY    545 000   0,96    545 000   0,96
Suurimmat yhteensä 47 970 196 84,90 47 970 196 84,90
Muut  8 531 534 15,10  8 531 534 15,10
Kaikki yhteensä 56 501 730 100,00 56 501 730 100,00