News and Media

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI – SYYSKUULTA 2019

Tuloksellisesti Q3 oli alkuvuotta vahvempi, tilauskertymä heikkeni hieman

Tässä liiketoimintakatsauksessa esitetään Uutechnic Group -konsernin jatkuvien toimintojen avainlukuja ja keskeisimpiä tapahtumia tammi – syyskuussa 2019 sekä vertailulukuja vuodelta 2018. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Uutechnic Group -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto 1.1.- 30.9.2019 oli 12,7 milj. € (12,4 milj. €) ja liikevoitto 0,8 milj. € (1,6 milj. €). Uutechnic Group -konsernin jatkuvien toimintojen tilauskanta 30.9.2019 oli 6,5 milj. € (7,2 milj. €) ja tilauskertymä tilikauden alusta on 12,5 milj. € (14,2 milj. €).

3.6.2019 Plc Uutechnic Group Oyj tiedotti, että se on myynyt Kokkolassa sijaitsevan AP-Tela Oy:n osakekannan 3,5 miljoonan euron kauppahinnalla kotimaiselle alan konepajakokonaisuudelle. Kaupan vaikutus konsernin omaan pääomaan ja tulokseen on -0,3 milj. €. Toteutetun kaupan myötä Uutechnic Group -konserni keskittyy strategiansa mukaisesti sekoitusteknologiaan. AP-Tela Oy on yhdistelty konserniin 3.6.2019 saakka ja se raportoidaan lopetetuissa liiketoiminnoissa.

Tässä liiketoimintakatsauksessa julkaistaan vain jatkuvien toimintojen lukuja. Konsernin jatkuviin liiketoimintoihin kuuluu emoyhtiö Plc Uutechnic Group Oyj sekä tytäryhtiöt Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH. Vertailuluvut on muutettu vastaavasti.

 

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Konsernin tavoitteena on olla vakavarainen, maailmanlaajuisesti tunnettu ja haluttu yhteistyökumppani valitsemillaan tuote- ja markkinasegmenteillä. Konserni tavoittelee kasvua orgaanisesti sekä mahdollisten yritysjärjestelyjen kautta. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa liiketoimintaa kehittämällä ja yhtenäistämällä myynti- ja toimitusprosessia sekä laajentumalla uusille markkinoille.

Kolmannen kvartaalin päättyessä tilauskanta on alkuvuoden tapaan jossain määrin epätasapainossa tuotantolaitosten kesken vaikeuttaen tehokasta tuotantoa loppuvuoden aikana.

Plc Uutechnic Group Oyj toistaa aikaisemmin tiedotetun näkymän, jossa konsernin koko vuoden tulos jää viime vuodesta.

LIIKETOIMINTA

Uutechnic Groupin jatkuvien toimintojen tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 2,4% viime vuoteen nähden. Heikko alkuvuosi näkyy tuloksessa selvästi. Kolmannen kvartaalin liikevaihto jäi hieman viime vuodesta, mutta tuloskehitys kohensi tilannetta merkittävästi alkuvuoteen nähden. Viime vuoden erittäin hyvästä tulostasosta jäätiin kuitenkin edelleen jälkeen. Kustannusten sopeuttaminen jatkuu, joskin suurimmat vaikutukset liittyvät järjestelmäprojektin täysimääräiseen käyttöönottoon, vanhojen järjestelmien käytöstä poistamiseen ja tehokkaampiin prosesseihin. Työkuorma jakautui kesäkuukausina paremmin tuotantolaitosten kesken kohentaen tulosta. Heinä-syyskuuhun ei osunut suurempia tilauksia ja tilauskertymä jäi selvästi viime vuodesta. Koko tilauskanta syyskuun lopussa oli kuitenkin vain 9,3% viime vuotta perässä. AP Telan irrottaminen Uutechnic -konsernista toteutui hyvin.

 

KATSAUSKAUDELLA JULKAISTUT PÖRSSI JA LEHDISTÖTIEDOTTEET

Lehdistötiedotteet

 • 12.2.2019 Uutechnic Groupin sekoitinliiketoiminnalle merkittävä tilaus
 • 09.5.2019 Uutechnic Groupin sekoitinliiketoiminnalle ennätyksellinen kuukausimyynti

Pörssitiedotteet

 • 13.2.2019 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 6 ja 7 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta
 • 28.2.2019 Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2018
 • 04.3.2019 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5,6 ja 7 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta
 • 06.3.2019 Plc Uutechnic Group Oyj:n markkinatakaussopimus
 • 15.3.2019 Uutechnic Groupin konsernitilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys 2018 julkaistu
 • 15.3.2109 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
 • 10.4.2019 Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
 • 29.4.2019 Uutechnic Group alentaa vuoden 2019 tulosnäkymiään
 • 30.4.2019 Uutechnic Group -konsernin liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2019
 • 20.5.2019 Uutechnic Group on maksanut pääomalainansa
 • 03.6.2019 Uutechnic Group luopuu AP-Tela Oy:stä ja keskittyy sekoitusteknologiaan
 • 31.7.2019 Plc Uutechnic Group Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

 

Uudessakaupungissa 31.10.2019

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:
Jouko Peräaho, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 500 740 808
www.uutechnicgroup.fi

 

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti sekoitusteknologian alalla.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.