Laatu ja ympäristö

Vastuu laadusta ja ympäristöstä

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Uutechnic Group –konsernissa ovat käytössä vastuullisen liiketoiminnan periaatteet. Jatkuva toiminnan parantaminen, henkilöstön kehittäminen sekä vastuullinen ympäristö- ja laatupolitiikka takaavat kilpailukykyisen vastuullisen globaalin liiketoiminnan.

Laatupolitiikka

Laatupolitiikkamme avainkohdat ovat:

  • Asiakastyytyväisyys
  • Toiminnan hyvä tulos
  • Tuotteiden vaatimuksenmukaisuus
  • Henkilöstön sitoutuminen
  • Jatkuva toiminnan parantaminen

Ympäristöpolitiikka

Tavoitteenamme on oman toiminnan ympäristövaikutusten minimointi ja asiakkaiden prosessien kehittäminen ympäristönäkökulmat huomioon ottaen. Ympäristöasioiden hallinnassa Uutechnic Group –konsernissa on keskitetty toimintamalli.

Laatusertifikaatit

Uutechnic Group –konsernissa on käytössä toimintajärjestelmien konsernisertifiointi (ISO9001 –laatu- ja ISO14001 –ympäristöjärjestelmät). Konsernisertifiointiin on siirrytty vuonna 2007. Sen on myöntänyt Inspecta Oy Sertifiointi Oy. Sertifiointisopimuksen lisäksi Inspecta Oy:n kanssa on solmittu laaja palvelusopimus, jolla varmistetaan sertifiointi-, tarkastus- ja testauspalvelujen mahdollisimman hyvä palvelutaso. Palvelutasoa seurataan ja arvioidaan vuosittain yhteisessä koordinaatioryhmässä. Konserniauditoinnit tehdään vuosittaisen suunnitelman mukaisesti.

Uutechnic Group –konsernin erityisosaamista on ollut vahva osaaminen vaativissa sekoitinratkaisuissa ja painelaitteissa. Konsernin tehtailla on käytössä viimeisimmät suunnittelun ja tuotannon direktiivit ja –standardit (ASME-U, CHINA A2, PED).

Konserniyhtiöillä olevia laatusertifikaatteja

  • ISO 9001:2015 Quality System
  • ISO 3834-2:2005 Welding Quality System
  • ISO 14001: 2015 Environmental Management System