News and Media

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.1.2016  klo 9:15

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Plc Uutechnic Group Oyj (entinen Vaahto Group Plc Oyj) tiedotti 3.9.2015 merkintäetuoikeusannista sekä suunnatusta osakeannista. Suunnatussa annissa merkityt osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 20.1.2016, jolloin yhtiö myös tiedotti osakkeiden määrän muutoksesta. Yhtiö on saanut seuraavat liputusilmoitukset Mikko Laakkoselta, Hannu Laakkoselta, HML Finance Oy:ltä, Jouko Peräaholta, Timo Lindströmiltä, Jonni Peräaholta ja UuCap Oy:ltä.

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 55 963 210

Plc Uutechnic Group Oyj:lle jätetty ilmoitus omistusosuuden muutoksista:

MIKKO LAAKKONEN, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Plc Uutechnic Group Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Plc Uutechnic Group Oyj uusien osakkeiden merkitseminen kaupparekisteriin 20.1.2016

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Mikko Laakkonen

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:

Liputusrajan alittui, kun merkintäetuoikeusannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 20.1.2016.

5 Liputusraja, joka on alitettu:

Alitettu 30 % ,25 %, 20 %, 15 %

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

8 147 255

31,38

8 147 255

31,38

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

8 147 255

14,56

8 147 255

14,56

HANNU LAAKKONEN, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Plc Uutechnic Group Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Plc Uutechnic Group Oyj uusien osakkeiden merkitseminen kaupparekisteriin 20.1.2016

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Hannu Laakkonen

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:

Liputusrajan alittui, kun merkintäetuoikeusannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 20.1.2016.

5 Liputusraja, joka on alitettu:

Alitettu 25 %, 20 %, 15 %

Hannu Laakkosen osakkeiden määrässä on otettu huomioon myös hänen määräysvallassaan olevan HML Finance Oy:n hallussa olevat 5 029 375 osaketta Plc Uutechnic Group Oyj:ssä.

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä (mukaan lukien HML Finance Oy:n hallussa olevat osakkeet)

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

4 095 000

25,63

4 095 000

25,63

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen (mukaan lukien HML Finance Oy:n hallussa olevat osakkeet)

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

6 654 375

11,89

6 654 375

11,89

HML FINANCE OY, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Plc Uutechnic Group Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Plc Uutechnic Group Oyj uusien osakkeiden merkitseminen kaupparekisteriin 20.1.2016

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

HML Finance Oy

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:

Liputusrajan alittui, kun merkintäetuoikeusannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 20.1.2016.

5 Liputusraja, joka on alitettu:

Alitettu 15 %,10 %

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

3 095 000

19,37

3 095 000

19,37

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

5 029 375

  8,99

5 029 375

8,99

JOUKO PERÄAHO, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Plc Uutechnic Group Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Plc Uutechnic Group Oyj uusien osakkeiden merkitseminen kaupparekisteriin 20.1.2016

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Jouko Peräaho

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:

Liputusrajan ylittyi, kun merkintäetuoikeusannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 20.1.2016.

5 Liputusraja, joka on ylitetty:

Ylitetty 5 %, 10 %, 15 %

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

  –

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

8 640 000

  15,44

8 640 000

15,44

TIMO LINDSTRÖM, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Plc Uutechnic Group Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Plc Uutechnic Group Oyj uusien osakkeiden merkitseminen kaupparekisteriin 20.1.2016

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Timo Lindström

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:

Liputusrajan ylittyi, kun merkintäetuoikeusannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 20.1.2016.

5 Liputusraja, joka on ylitetty:

Ylitetty 5 %, 10 %, 15 %

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

  –

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

8 640 000

  15,44

8 640 000

15,44

JONNI PERÄAHO, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Plc Uutechnic Group Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Plc Uutechnic Group Oyj uusien osakkeiden merkitseminen kaupparekisteriin 20.1.2016

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Jonni Peräaho

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:

Liputusrajan ylittyi, kun merkintäetuoikeusannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 20.1.2016.

5 Liputusraja, joka on ylitetty:

Ylitetty 5 %,

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

  –

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

3 360 000

  6,00

3 360 000

6,00

UUCAP OY, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Plc Uutechnic Group Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Plc Uutechnic Group Oyj uusien osakkeiden merkitseminen kaupparekisteriin 20.1.2016

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Uucap Oy

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:

Liputusrajan ylittyi, kun merkintäetuoikeusannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 20.1.2016.

5 Liputusraja, joka on ylitetty:

Ylitetty 5 %,

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

  –

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

4 805 000

  8,59

4 805 000

8,59

Uucap Oy:n osakkeenomistajia ovat: Jouko Peräaho 36%, Timo Lindström 36% ja Jonni Peräaho 14%, Risto Lindström 7% ja Ilona Lindström 7%.

Uutechnic -järjestelyssä ja siihen liittyvissä osakeanneissa Järjestelyä koskevan sopimuksen osapuolia ovat Plc Uutechnic Group Oyj:n lisäksi Mikko Laakkonen, Hannu Laakkonen, HML Finance Oy, Jouko Peräaho, Jonni Peräaho, Timo Lindström, Ilona Lindström, Risto Lindström ja Uutechnic Oy. Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan nämä osapuolet toimivat arvopaperimarkkinalain (14.12.2012/746) 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla yksissä tuumin. Yksissä tuumin toimivat tahot saivat Finanssivalvonnalta 20.10.2015 poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisen mahdollisen ostotarjouksen tekemisestä.

Uudessakaupungissa  20.1.2016

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Sami Alatalo, hallituksen varapuheenjohtaja Plc Uutechnic Group Oyj +358 40 826 2066

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.4.2014 klo 8:30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Vaahto Group Plc Oyj:n hallitus päätti 10.3.2014 suunnatusta osakeannista. Suunnatussa osakeannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2014, jolloin yhtiö myös tiedotti osakkeiden määrän muutoksesta. Yhtiö on saanut seuraavat liputusilmoitukset Mikko Laakkoselta, Hannu Laakkoselta, Antti Vaahdolta, Ilkka Vaahdolta ja Mikko Vaahdolta.

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 5 977 360.

Vaahto Group Plc Oyj:lle jätetyt ilmoitukset omistusosuuksien muutoksista:

MIKKO LAAKKONEN, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Vaahto Group Plc Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Vaahto Group Plc Oyj:n uusien osakkeiden merkitseminen kaupparekisteriin 31.3.2014.

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Mikko Laakkonen

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:

Liputusrajan ylittyi, kun suunnatussa osakeannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2014.

5 Liputusraja, joka on ylitetty:

Ylitetty 25 %

Mikko Laakkosen osakkeiden määrässä on otettu huomioon myös Laakkosen Arvopaperi Oy:n hallussa olevat 39 580 osaketta Vaahto Group Plc Oyj:ssä, Mikko Laakkosella ollessa määräysvalta Laakkosen Arvopaperi Oy:ssä yhdessä Hannu Laakkosen kanssa.

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä (mukaan lukien Laakkosen Arvopaperi Oy:n hallussa olevat osakkeet)

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

708 955

17,8

708 955

17,8

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen (mukaan lukien Laakkosen Arvopaperi Oy:n hallussa olevat osakkeet)

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

1 708 955

28,6

1 708 955

28,6

HANNU LAAKKONEN, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Vaahto Group Plc Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Vaahto Group Plc Oyj:n uusien osakkeiden merkitseminen kaupparekisteriin 31.3.2014.

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Hannu Laakkonen

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:

Liputusrajan ylittyi, kun suunnatussa osakeannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2014.

5 Liputusraja, joka on ylitetty:

Ylitetty 15 %

Hannu Laakkosen osakkeiden määrässä on otettu huomioon myös Laakkosen Arvopaperi Oy:n hallussa olevat 39 580 osaketta Vaahto Group Plc Oyj:ssä, Hannu Laakkosella ollessa määräysvalta Laakkosen Arvopaperi Oy:ssä yhdessä Mikko Laakkosen kanssa.

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä (mukaan lukien Laakkosen Arvopaperi Oy:n hallussa olevat osakkeet)

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

134 580

3,4

134 580

3,4

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen (mukaan lukien Laakkosen Arvopaperi Oy:n hallussa olevat osakkeet)

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

1 134 580

19,0

1 134 580

19,0

ANTTI VAAHTO, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Vaahto Group Plc Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Vaahto Group Plc Oyj:n uusien osakkeiden merkitseminen kaupparekisteriin 31.3.2014.

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Antti Vaahto

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:

Liputusrajan alittui, kun suunnatussa osakeannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2014.

5 Liputusraja, joka on alitettu:

Alitettu 15 %

Antti Vaahdon osakkeiden määrässä on otettu huomioon myös Kiinteistö Oy Vaahtoilan hallussa olevat 124 280 osaketta Vaahto Group Plc Oyj:ssä. Antti Vaahto on ilmoittanut käyttävänsä määräysvaltaa Kiinteistö Oy Vaahtoilassa.

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä (mukaan lukien Kiinteistö Oy Vaahtoilan hallussa olevat osakkeet)

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

654 929

16,5

654 929

16,5

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen (mukaan lukien Kiinteistö Oy Vaahtoilan hallussa olevat osakkeet)

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

654 929

11,0

654 929

11,0

ILKKA VAAHTO, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Vaahto Group Plc Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Vaahto Group Plc Oyj:n uusien osakkeiden merkitseminen kaupparekisteriin 31.3.2014.

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Ilkka Vaahto

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:

Liputusrajan alittui, kun suunnatussa osakeannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2014.

5 Liputusraja, joka on alitettu:

Alitettu 10 %

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

453 985

11,4

453 985

11,4

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

453 985

7,6

453 985

7,6

MIKKO VAAHTO, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Vaahto Group Plc Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Vaahto Group Plc Oyj:n uusien osakkeiden merkitseminen kaupparekisteriin 31.3.2014.

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Mikko Vaahto

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:

Liputusrajan alittui, kun suunnatussa osakeannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2014.

5 Liputusraja, joka on alitettu:

Alitettu 10 %

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Mikko Vaahdon osakkeiden määrässä on otettu huomioon myös Lutosa Oy:n hallussa olevat 16 891 osaketta Vaahto Group Plc Oyj:ssä. Mikko Vaahto on ilmoittanut käyttävänsä määräysvaltaa Lutosa Oy:ssä.

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä (mukaan lukien Lutosa Oy:n hallussa olevat osakkeet)

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

563 139

14,2

563 139

14,2

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen (mukaan lukien Lutosa Oy:n hallussa olevat osakkeet)

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

563 139

9,4

563 139

9,4

Lahdessa 3.4.2014

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Reijo Järvinen, hallituksen puheenjohtaja Vaahto Group Plc Oyj 0400 715 968