Hallinnointi

Uutechnic Groupin hallinto

UutechnicGroup3416001

Uutechnic Group hallinnon perustana ovat Suomen osakeyhtiölaki ja konsernin emoyhtiön Plc Uutechnic Group Oyj:n yhtiöjärjestys. Yhtiö noudattaa Nasdag Helsinki Oy:n listattujen yhtiöiden noudatettavaksi 19.9.2019 annettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2020 alkaen 1.1.2020.

Konsernin liiketoiminnasta ja hallinnosta vastaavat osakeyhtiölain mukaiset toimielimet: Yhtiökokous, joka valitsee emoyhtiön hallituksen jäsenet, sekä hallituksen valitsema toimitusjohtaja.

Plc Uutechnic Group Oyj:n ylimpänä päättävänä elimenä toimii yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Konsernin emoyhtiönä Plc Uutechnic Group Oyj vastaa konsernin johdosta, strategisesta suunnittelusta, taloushallinnosta ja rahoituksesta sekä henkilöstöhallinnosta.