Corporate Governance

Listayhtiöiden hallinnointikoodi Corporate Governance

Plc Uutechnic Group Oyj noudattaa NASDAQ OMX Helsingissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015 alkaen 1.1.2016. Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antama hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla mm. Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.