Johdon organisaatio

Johdon organisaatio

Toimitusjohtaja vastaa konsernin operatiivisesta toiminnasta konsernin johtoryhmän avustamana.

Tehtaanjohtajat vastaavat liiketoiminta-alueiden toiminnasta johtoryhmiensä avustamina.

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistelee hallituksessa käsiteltäviä asioita. Johtoryhmä valmistelee konsernin strategista suunnittelua ja vuosisuunnittelua, valvoo strategian toteutumista, taloudellista tuloskehitystä, merkittävien projektien ja asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä valmistelee investointeja. Johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omalla vastuualueellaan. Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana. Yhtiön hallitus nimittää johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajan esityksestä.

Johtoryhmä:

Jouko Peräaho, s.1962, Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtaja

Jussi Vaarno, s.1970, Plc Uutechnic Group Oyj:n  varatoimitusjohtaja ja Uutechnic Oy:n toimitusjohtaja

Leena Junninen, s.1962,Plc Uutechnic Group Oyj:n talouspäällikkö

Zakaria Mönkäre, s. 1984, Plc Uutechnic Group Oyj:n teknologiajohtaja

Antti Sormunen, s. 1974, Uutechnic Oy:n tehtaanjohtaja

Oliver Tappe, s. 1968, Stelzer Rührtechnic Int. GmbH:n toimitusjohtaja

Jarmo Vanha-aho, s.1965, Myyntijohtaja Plc Uutechnic Group Oyj, jäsenyys päättynyt 30.10.2020