Listalleottoesite 19.4.2012

Listalleottoesite 19.4.2012

Plc Uutechnic Group Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus päätti 19.4.2012 antaa yhteensä 917 602 uutta Yhtiön osaketta (”Osakkeet”) merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakkeista 600 000 kappaletta annettiin merkittäväksi rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia ja 317 602 kappaletta AP-Tela Oy:n vähemmistöosakkeenomistajille osana 19.4.2012 toteutettua osakevaihtojärjestelyä. Osakkeita ei tarjottu tai myyty yleisölle osakeantien yhteydessä. Yhtiön hallitus päätti osakemerkintöjen hyväksymisestä ja Osakkeiden antamisesta sijoittajien merkintäsitoumusten ja osakevaihtojärjestelyä koskevan sopimuksen perusteella.

Osakeanteja koskevat pörssitiedotteet ovat luettavissa täältä.

Oheinen Listalleottoesite (PDF 893 kt) ei ole Osakkeiden myyntitarjous tai tarjouspyyntö merkitä tai ostaa Osakkeita osakeanneissa tai muutoin. Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, ”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa (kuten Regulation S -säännöksessä on määritelty) Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisesti rekisteröimättä, tai jonkin Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen soveltumatta, sekä soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattamatta. Oheista Listalleottoesitettä ei saa jakaa Yhdysvalloissa tai muissa maissa, joiden lainsäädännöt saattavat asettaa rajoituksia tämän Listalleottoesitteen jakelulle.

Listalleottoesitteeseen liittyvät lisäksi seuraavat dokumentit: