Listalleottoesite 2.12.2105

Listalleottoesite 2.12.2105

Plc Uutechnic Group Oyj tarjoaa  osakkeenomistajiensa  merkittäväksi  merkintäetuoikeuden  perusteella enintään 9 985 850 Yhtiön uutta osaketta (”Merkintäetuoikeusanti”) ja suunnatussa osakeannissa Uutechnic Oy:n omistajien ja näiden määräämien merkittäväksi enintään 30 000 000 Yhtiön uutta osaketta (”Suunnattu Anti”). Osakeannit liittyvät yritysjärjestelyyn, jossa Uutechnic Oy:n jakautumisessa muodostuva liiketoimintayhtiö tulee Suunnatussa Annissa osaksi Uutechnic Group-konsernia.
Merkintäetuoikeusannissa tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi enintään 9 985 850 Yhtiön uutta osaketta (”Merkintäetuoikeusannin Osakkeet”) siten, että kahdeksalla vanhalla osakkeella syntyy oikeus merkitä viisi uutta osaketta 0,25 euron osakekohtaiseen hintaan (”Merkintähinta”).
Mikko Laakkonen, Hannu Laakkonen ja HML Finance Oy ovat yhteisvastuullisesti sitoutuneet merkitsemään Merkintäetuoikeusannissa mahdollisesti merkitsemättä jääneet osakkeet 29.10.2015 päivätyn sopimuksen mukaisesti.

Osakkeenomistajat, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon 3.11.2015 (”Täsmäytyspäivä”), saavat yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (”Merkintäoikeudet”) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa nykyistä Yhtiön osaketta (”Osake”) kohden. Merkintäoikeuksien haltija on oikeutettu merkitsemään kahdeksalla (8) Merkintäoikeudella viisi (5) Merkintäoikeusannin Osaketta Merkintähintaan. Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei voi merkitä ja viiden osakkeen merkitsemiseen tarvitaan tasan kahdeksan Merkintäoikeutta. Merkintäoikeudet on kirjattu osakkeenomistajien arvo-osuustileille 3.11.2015. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja niiden odotetaan olevan kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin pörssi”) pörssilistalla 4.12.2015–14.12.2015. Tarjottavien osakkeiden merkintäaika alkaa 4.12.2015 ja päättyy 18.12.2015 klo 17.00 (”Merkintäaika”). Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina 18.12.2015 merkintäajan päättyessä.

Suunnatussa osakeannissa tarjotaan Uutechicin osakkeenomistajien ja/tai heidän nimeämänsä tahon merkittäväksi yhteensä enintään 30 000 000 Yhtiön uutta osaketta (”Suunnatun Annin Osakkeet”). Suunnatun Annin Osakkeista enintään 24 000 000 osaketta tarjotaan Uutechnicin osakkeenomistajille omistusten suhteessa ja merkinnät maksetaan apporttiomaisuudella. Apporttiomaisuus koostuu Uutechnicin jakautuessa syntyvän liiketoimintayhtiön (”Uutechnic-Liiketoimintayhtiö”) koko osakekannasta. Yhtiön osakkeen arvona järjestelyssä käytetään arvoa 0,25 euroa osakkeelta eli Uutechnic-liiketoimintayhtiön arvo järjestelyssä on 6,0 miljoonaa euroa. Suunnatun Annin Osakkeista Uutechnicin omistajille tai heidän nimeämilleen tahoille tarjotaan merkittäväksi enintään 6 000 000 uutta Yhtiön osaketta 0,25 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.

LISTALLEOTTOESITE

Listalleottoesitteeseen liittyvät lisäksi seuraavat dokumentit: