Listalleottoesite 7.8.2015

Listalleottoesite 7.8.2015

Yhtiökokouksen 10.4.2013 antaman valtuutuksen nojalla Yhtiön hallitus on 10.3.2014 antanut uusia osakkeita merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Mikko Laakkoselle ja Hannu Laakkoselle siten, että Mikko Laakkonen merkitsi 1.000.000 osaketta ja Hannu Laakkonen 1.000.000 osaketta (”2014 Annetut Osakkeet”). 2014 Annetut Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2014 ja niiden ISIN-tunnus on FI4000090295.

Yhtiökokouksen 15.4.2014 antaman valtuutuksen nojalla Yhtiön hallitus on 15.2.2015 antanut uusia osakkeita merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Mikko Laakkoselle, HML Finance Oy:lle, Nemea Credit Opportunities Fund:lle (a sub-fund of Nemea Alternative Investment Fund  (SICAV)  Ltd)  ja Lombard International Assurance SA:n PCP 34443:lle siten, että Mikko Laakkonen merkitsi 3.000.000 osaketta, HML Finance Oy merkitsi 3.000.000 osaketta, Nemea Credit Opportunities Fund (a sub-fund of Nemea Alternative Investment Fund (SICAV) Ltd) merkitsi 3.000.000 osaketta ja Lombard International Assurance SA:n PCP 34443 merkitsi 1.000.000 osaketta (”2015 Annetut Osakkeet”). 2015 Annetut Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2015 ja niiden ISIN-tunnus on FI4000148341.

2014 Annettujen Osakkeiden ja 2015 Annettujen Osakkeiden osuus on noin 75,11 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Yhtiö on laatinut tämän listalleottoesitteen ainoastaan hakeakseen 2014 Annetut Osakkeet ja 2015 Annetut Osakkeet kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle. Tämä Listalleottoesite ei ole tarjous merkitä tai ostaa Yhtiön osakkeita osakeanneissa tai muutoin. 2014 Annettujen Osakkeiden tai 2015 Annettujen Osakkeiden antamisen yhteydessä ei ole tarjottu tai myyty, eikä tarjota tai myydä, Yhtiön osakkeita yleisölle.

Yhtiön muut osakkeet kuin 2014 Annetut Osakkeet ja 2015 Annetut Osakkeet (”Vanhat Osakkeet” ja yhdessä 2014 Annettujen Osakkeiden ja 2015 Annettujen Osakkeiden kanssa ”Osakkeet”) ovat listattuna Nasdaq Helsingin pörssilistalla tunnuksella WAT1V. Yhtiö suunnittelee listaavansa osakeanneissa merkityt uudet osakkeet Nasdaq Helsingin pörssilistalle arviolta 12.8.2015 samanlajisina muiden osakkeiden kanssa. Vanhojen Osakkeiden ISIN-tunnus on FI0009900708.

Tietyissä maissa, kuten Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa ja Yhdysvalloissa tämän Listalleottoesitteen jakeluun saattaa liittyä lakisääteisiä rajoituksia. Tämän Listalleottoesitteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa. Tämä Listalleottoesite ei ole tarjous listattavien osakkeiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä listattavia osakkeita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain ja sen muutosten tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti tai niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa listattavista osakkeista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä listattavia osakkeita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

LISTALLEOTTOESITE

Listalleottoesitteeseen liittyvät lisäksi seuraavat dokumentit: