Varsinainen yhtiökokous 12.12.2011

Varsinainen yhtiökokous 12.12.2011

Vaahto Group Plc Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 12.12.2011, päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.9.2010 – 31.8.2011 ei jaeta osinkoa.

Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiön hallitukseen valittiin Rainer Häggblom, Reijo Järvinen, Topi Karppanen ja Mikko Vaahto. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tarkastajana KHT Panu Juonala.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.000.000 uuden osakkeen annista.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti.

Yhtiön hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 12.12.2011 valinnut puheenjohtajaksi Reijo Järvisen ja varapuheenjohtajaksi Rainer Häggblomin.