Varsinainen yhtiökokous 14.12.2010

Varsinainen yhtiökokous 14.12.2010

Vaahto Group Plc Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.12. 2010. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.9.2009 – 31.8.2010 ei jaeta osinkoa. Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiön hallitukseen valittiin:

Rainer Häggblom

Reijo Järvinen

Topi Karppanen

Antti Vaahto

Mikko Vaahto

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Erns & Young Oy päävastuullisena tarkastajana KHT Panu Juonala.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön osakelajien yhdistämisestä yhtiöjärjestystä muuttamalla ja suunnatusta osakeannista yhtiön K-lajin osakkeen omistajille.

Yhtiökokous päätti myös hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 300.000 uuden osakkeen annista.