Varsinainen yhtiökokous 16.12.2009

Varsinainen yhtiökokous 14.12.2010

Vaahto Group Plc Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 16.12.2009, päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.9.2008 – 31.8.2009 ei jaeta osinkoa.

Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiön hallitukseen valittiin Seppo Jaatinen, Heikki Marttinen, Martti Unkuri, Antti Vaahto ja Mikko Vaahto. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tarkastajana KHT Panu Juonala. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen esityksen mukaisesti. Yhtiöjärjestykseen tehdään osakeyhtiölain muutoksista johtuvia sekä eräitä muita pääasiassa teknisluonteisia muutoksia.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti.

Yhtiön hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 16.12.2009 valinnut puheenjohtajaksi Seppo Jaatisen.