Varsinainen yhtiökokous 28.4.2016

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 28.4.2016

Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 28.4.2016, päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015 ei jaeta osinkoa.

Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015.

Yhtiön hallitukseen valittiin jatkamaan Sami Alatalo ja Jouko Peräaho sekä uusiksi jäseniksi Hannu Kottonen ja Kristiina Lagerstedt. Valitut uudet jäsenet ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tarkastajana KHT Osmo Valovirta.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 10.000.000 uuden osakkeen tai osakkeeseen oikeuttavan erityisen oikeuden annista, josta enintään 1.000.000 osaketta voidaan suunnata konsernin henkilöstölle ja yhtiön hallitukselle. Tämä valtuutus kumoaa aiemmat voimassa olevat valtuutukset.

Yhtiöjärjestyksen 2 ja 9 §:iin päätettiin hallituksen esittämät muutokset. Muutokset olivat tarkennus yhtiön toimialaan ja yhtiökokouksen pitopaikkaan.

Yhtiön hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 28.4.2015 valinnut puheenjohtajaksi Jouko Peräahon ja varapuheenjohtajaksi Sami Alatalon. Hallituksen puheenjohtajan toimi on päätoiminen