Ylimääräinen yhtiökokous 19.6.2012

Ylimääräinen yhtiökokous 19.6.2012

Vaahto Group Plc Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous, joka pidettiin 19.6.2012, päätti vahvistaa yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi jäsentä aiemman neljän jäsenen sijasta. Nykyisten hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön hallitukseen valittiin Sami Alatalo toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vaahto Group Plc Oyj:n hallitukseen kuuluvat Sami Alatalo, Rainer Häggblom, Reijo Järvinen, Topi Karppanen ja Mikko Vaahto.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön normaaliksi tilikaudeksi muutetaan 1.1. – 31.12. Yhtiön kuluva tilikausi 1.9.2011 – 31.8.2012 pidennetään kuuteentoista kuukauteen päättymään 31.12.2012.

Kokouksessaan 19.6.2012 hallitus päätti, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Reijo Järvinen ja varapuheenjohtajana Rainer Häggblom.