Ylimääräinen yhtiökokous 4.6.2010

Ylimääräinen yhtiökokous 4.6.2010

Vaahto Group Plc Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 4.6.2010.

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi jäsentä aiemman viiden jäsenen sijasta. Nykyisten hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön hallitukseen valittiin Rainer Häggblom ja Reijo Järvinen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kokouksessaan 4.6.2010 hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Rainer Häggblomin. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Seppo Jaatinen.

Vaahto Group Plc Oyj:n hallitukseen kuuluvat:

Seppo Jaatinen, puheenjohtaja

Rainer Häggblom, varapuheenjohtaja

Reijo Järvinen

Martti Unkuri

Antti Vaahto

Mikko Vaahto