Uutechnic sekoitusteknologia

Uutechnic Oy

Uutechnicin toimialat

  • Kaivosteollisuus
  • Hydrometallurginen teollisuus
  • Lannoiteteollisuus
  • Sellu- ja paperiteollisuus

Uutechnic – sekoittimet ovat tunnettuja luotettavuudestaan.

Uutechnic Oy on erikoistunut raskaan teollisuuden suuriin pystysekoittimiin sekä kylkisekoittimiin, jotka suunnitellaan ja valmistetaan yksilöllisesti prosessin vaatimusten mukaan.

Sekoitinelin valitaan sekoitusteknisten vaatimusten ja käytännön kokemuksen perusteella. Käyttölaitteiden, tiivisteiden ja mahdollisen pohjalaakerin valintaan vaikuttavat rakenne- ja prosessiteknisten vaatimusten lisäksi asiakkaan käyttökokemukset ja olemassa oleva laitekanta.

Optimoitu komponenttivalinta minimoi varaosatarpeen.

Uutechnic Oy:n kokemuksen avulla pystytään jo investoinnin esisuunnitteluvaiheessa huomioimaan olennaiset osakokonaisuudet ja tällä tavalla lyhentämään investoinnin takaisinmaksuaikaa.